The Alliterative Woomera

The World'S Local Karlotta.

Gräns mellan privat- och arbetsliv

Nu för tiden har gränsen mellan privatliv och arbetsliv i stort sett suddats ut. Man är tillgänglig via sin mobiltelefon och på den har man tillgång till mailen och nätet också ibland, så det är lätt att man bara ska kolla "det där" som man inte hann med på jobbet. Men det har också sina fördelar för man kan ordna med saker och ting och undvika en smärre katastrof dagen efter bara för att man inte hade sett det. Jag tror att det är så att man får en annan inställning till det hela. Det viktiga är att man inte stressar sig.