The Alliterative Woomera

The World'S Local Karlotta.

Finns sätt att minska energin

Av vad jag har förstått så är det väldigt svårt med energieffektivitet på allmänna byggnader så som shoppingcenter och så. Det är svårt att kombinera att snåla med el och värme och ändå ge en trevlig miljö till kunderna som besöker stället. Men det ska gå det finns olika lösningar för att öka energieffektiviteten. Det är mer ekonomiskt för företaget som äger en kommersiell byggand och bättre för våran planet om de kan komma på en lösning för att minska på den energi som går åt att driva ett sådant ställe.